Rørlegger

Rørlegger

Rørlegger Vi har en solid økning i etterspørsel på service- og mellomstore anlegg. Vi ønsker derfor å øke bemanningen innen dette segmentet og søker engasjerte rørleggere. Stillingsbeskrivelse Du har erfaring med ledelse av bygg/anlegg, fortrinnsvis VVS-prosjekter....
Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder Kunne du tenke deg å bli prosjektleder? Stillingsbeskrivelse Arbeidsoppgaver: Prosjektledelse for installasjon av VVS-anlegg innenfor ulike typer prosjekter som næringsbygg, leilighetsbygg, industrianlegg, oppdrettsanlegg etc. Delaktig i anbudsprosesser....