Rørlegger

Rørlegger

Rørlegger Vi har en solid økning i etterspørsel på service- og mellomstore anlegg. Vi ønsker derfor å øke bemanningen innen dette segmentet og søker engasjerte rørleggere. Stillingsbeskrivelse Du har erfaring med ledelse av bygg/anlegg, fortrinnsvis VVS-prosjekter....